Ja, er is een samenhang. Tot 31 december 2020 wordt vanuit NOM-keur naar de Monitoring Norm verwezen als advies. Eind 2020 wordt door de ontwikkeltafel NOM-Keur besloten of de Monitoring Norm verplicht onderdeel van NOM-Keur wordt. Indien dit wordt besloten, zullen bouwpartijen die vanaf 2021 een NOM-Keur aanvragen gebruik moeten maken van monitoringsystemen die voldoen aan de Monitoring Norm.