Wegwijzer monitoring

De Wegwijzer geeft een overzicht van monitoringoplossingen die op de markt zijn, met de focus op de applicaties en portals voor de eindgebruikers. De Wegwijzer is bedoeld voor woningcorporaties die (willen) werken met prestatiedata uit woningen. Op de website kan vergeleken worden welke functionaliteiten worden aangeboden door verschillende monitoringoplossingen. Op basis van deze eerste inzichten kan contact worden opgenomen met één of meerdere leveranciers om nader in gesprek te gaan over de mogelijkheden.

Waarom monitoring?

Er zijn veel mogelijke redenen om te gaan monitoren. Voor de meeste woningcorporaties is het inzetten van de energieprestatievergoeding (EPV) of het installeren van PV-panelen de aanleiding om te gaan monitoren. Bij pilots van nieuwe renovatie- en installatieconcepten is het ook gebruikelijk om tenminste een aantal jaar de hele woning te monitoren. Een toenemend aantal woningcorporaties kiest er daarnaast voor om hun hele bezit te gaan monitoren, om op die manier een betere dienstverlening te kunnen leveren. Voor meer informatie over wat monitoring kan opleveren, zie “De Winst van Monitoring“. De volgende drie redenen zijn de meest genoemde redenen om te gaan monitoren:

1) Comfort en energielasten

Bij duurzaam verwarmde woningen is monitoring belangrijk omdat het verwarmingsvermogen en de verwarmingsvraag dicht bij elkaar liggen. Je moet dus in de gaten houden dat de woning comfortabel blijft en dat bewoners niet te veel betalen voor hun warmte.

2) Energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding (EPV) is een belangrijk middel voor woningcorporaties om de meerinvestering voor verduurzaming terug te kunnen verdienen, zonder dat dat ten koste gaat van de woonlasten van de huurder. De grondslag voor de EPV is een prestatiegarantie. De geleverde prestatie moet bewezen worden naar de huurder. Monitoring is daarvoor wettelijk verplicht.

3) Inregeling, onderhoud en beheer

De installaties die nodig zijn voor duurzaam verwarmde woningen zijn vaak duurder dan een cv-ketel. Door goede inregeling, onderhoud en beheer zullen installaties langer mee gaan en zijn de vervangingskosten dus lager. Door monitoring is het mogelijk om een groot deel hiervan op afstand te doen.

Ecosysteem monitoring

De Wegwijzer staat op zichzelf, maar is ontwikkeld in een breder ecosysteem dat zich richt op het monitoren van energieprestaties in woningen. Bij dat ecosysteem horen onder andere:

Monitoring Norm

In 2019 is een door marktpartijen en Stroomversnelling gezamenlijk ontwikkelde kwaliteitsnorm voor monitoring gelanceerd, de Energieprestatie Monitoring Norm. Een monitoringsysteem dat voldoet aan deze norm wordt uitgebreid getest door onafhankelijke experts op meerdere onderwerpen, waaronder meetkwaliteit, privacy & security en gebruik van een API om lock-in te voorkomen.

Energy Performance API

Via de Energy Performance API – onderdeel van de Energieprestatie Monitoring Norm maar ook zelfstandig te gebruiken – kan monitoringdata uit de woningen worden aangeboden in een standaard format en zijn ze goed toegankelijk voor applicaties en portals. Op deze manier is toekomstige beschikbaarheid van die data beter te waarborgen. Ook wordt daarmee een vendor lock-in voorkomen.

Energielinq

Alle kennisdocumenten over monitoring die door Stroomversnelling zijn ontwikkeld worden gepubliceerd op Energielinq.

Contact

De Wegwijzer wordt beheerd door de Stroomversnelling. Indien je vragen hebt, neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier. Het emailadres wordt alleen gebruikt om te kunnen reageren op de vraag/opmerking.