De eenmalige kosten voor een aanvraag van de Energieprestatie Monitoring Norm voor een partij die lid is van de Stroomversnelling zijn 4500,-. Partijen die geen lid zijn van de Stroomversnelling betalen €6500,-. De bedragen zijn exclusief BTW.

De certificering bestaat uit twee delen. In de papieren keuring worden de prestatie-eisen uit het certificeringsschema langs de meet gelegd door keurders met expertise op de verschillende onderdelen: de implementatie van de Energy Performance Monitoring API en software, de sensoren en opstelling en tot slot privacy en security.

Als de keurders kleine onvolkomenheden of onduidelijkheden vinden is er een mogelijkheid om de aanvraag aan te vullen.

In het tweede onderdeel wordt dieper ingegaan op het onderdeel ‘security’ middels een zogenaamde pentest. In de pentest wordt onderzocht welke kwetsbaarheden in de beveiliging van de data te vinden zijn. De pentest wordt na een succesvolle papieren keuring uitgevoerd.

Voor meer informatie over de certificering wordt u verwezen naar de Handleiding Monitoring, deze is onderdeel van de documentatie die op deze website is te downloaden, of via info@monitoringnorm.nl.