Minimaal worden de variabelen gemeten die nodig zijn om verantwoording af te kunnen leggen m.b.t. de EPV en de prestatiegarantie voor nul-op-de-meter. Daarnaast zijn er nog een aantal optionele variabelen die als extra (luxe) bovenop de standaard monitoringsoplossing worden beschouwd.

In de Monitoring Matrix staan alle variabelen beschreven, inclusief o.a. naamgeving, frequentie, eenheid, vereiste kwaliteit en toelichting.